Atletiekunie krijgt meer inzicht in kwaliteiten van haar opleiders

Vanuit het project TOPopleiders in de sport, dat ik samen met Joyce van BinsbergenTineke BoschJacqueline de Wit en Geert Lantink run, zijn en gaan we aan de slag met groepen van de Korfbalbond, Nevobo, Academie voor Sportkader, NTFU en CIOS Nederland. De teller staat nu op 94 opleiders, daar komen er dit jaar zeker nog zo’n 40 bij. De mooiste uitkomst is stuiterende, tevreden en krachtige opleiders die met een goede focus hun trainers & officials gaan coachen/opleiden.

Wil jij weten wat je kan doen op het gebied van teamontwikkeling d.m.v. persoonlijke ontwikkeling reageer dan hieronder!

De Atletiekunie vindt het belangrijk dat haar opleiders zich continu blijven ontwikkelen. Ze organiseert al jaren een jaarlijkse opleidersdag en maakt gebruik van het aanbod van de Academie voor Sportkader voor Masterclasses. Dit is echter steeds aanbodgericht en incidenteel. Om de kwaliteit van de opleiders beter te borgen kiest de Atletiekunie ervoor om deel te nemen aan het “Van goed naar beter programma”. Als team TOPopleiders in de sport faciliteren en begeleiden wij hen hierin.

Afgelopen september en december kozen maar liefst negenendertig (!) Atletiekunie opleiders ervoor om aan het programma mee te doen, dat Joyce en ik ontwikkelden. Onze trainers/coaches Sean MallonKaren Ephraim en Joyce gingen vol enthousiasme aan de slag met de groepen. Mijn rol was het faciliteren van de sessies, zowel in de totstandkoming als tijdens de sessies zelf.

Er werd gewerkt vanuit de kernkwadranten van Ofman en vanuit de uitgangspunten van leren en opleiden in de sport die wij in het project ontwikkelden. De opleiders zijn dus hetzelfde aan de slag gegaan als de cursisten die zij opleiden in de praktijk.

De trainers zorgden voor uitdagende werkvormen waarbij zelfregulatie en regie overdracht centraal stonden. Ze konden mooi zelf aan de bak dus!

Ontwapenend is het als je gepassioneerde opleiders met elkaar hoort stoeien over hun kwaliteiten, allergieën, valkuilen en uitdagingen. De meerwaarde zat hem dan ook echt in het gesprek, de verbinding die tijdens het invullen van de kernkwadranten ontstond. Inzicht in je eigen kwaliteit & uitdaging is mooi, maar bevestiging krijgen of verrast worden door een collega is echt winst.

Aan de hand van de ingevulde kwadranten pakten de opleiders hun vooraf gekozen ontwikkelpunt er weer bij en gingen zij aan de slag met hun ontwikkelplan, in de vorm van een contract.

Iedere opleider ging dus naar huis met een eigen gekozen ontwikkelpunt, aangescherpt op hun kwaliteit.

De impact van de startworkshop is boven verwachting goed. De opleiders hebben naast een eigen gekozen leerplan & leerroute (zie foto “contract”) ook inzicht in hun eigen kwaliteiten. Door deze kwaliteiten te koppelen aan hun ontwikkelpunten is hun focus een nog betere opleider te worden!

Voor de Atletiekunie is het fantastisch om inzicht te hebben in de kernkwaliteiten van deze teams! Zo kan de Atletiekunie eenieder vooral inzetten op hun sterkte en daar de nadruk op leggen.

Daarnaast is nu inzichtelijk waar ieders leerbehoefte ligt, hoe ze daarmee aan de slag gaan en wat ze daarvoor van de Atletiekunie nodig hebben. We blijven de opleiders volgen (via mailing), inspireren en het naar behoefte bieden van workshops en intervisie.

Een rijke opbrengst dus!

Wil je meer weten over het programma “Van goed naar beter”, reageer dan hieronder.

Heb jij ook mooie voorbeelden van het in beweging krijgen en houden van je team, je personeel of ben je hier juist naar op zoek? Laat dan een berichtje achter!