TOPopleiders

Vanuit ieders unieke kwaliteit gaan we jouw opleiders optimaal faciliteren in hun ontwikkelbehoefte

Onder de naam TOPopleiders in de Sport ontwerpen wij een begeleidings-/opleidingscyclus voor opleiders in de sport.
Met een team van opleidingscoördinatoren, gedragsspecialisten en onderwijskundigen leveren we een cyclisch programma op voor de ontwikkeling van opleiders van sportbonden en onderwijs. We hebben een iteratieve aanpak: plan, do, check, act!
We gaan uit van ieders unieke kwaliteiten en leveren een ontwikkelingsgericht programma op.
We zijn verantwoordelijk voor het opleveren, introduceren en faciliteren hiervan. Allemaal volgens onze uitgangspunten op leren en opleiden!

What’s in it for you?

Op basis van deze gezamenlijke visie op leren kun jij de doorvertaling maken binnen je bond richting jouw:
• Scholingsactiviteiten: bijvoorbeeld een combinatie van on- en offline bijeenkomsten gericht op interactie, intervisie en leren van elkaar
• Opleidingen, bijvoorbeeld een combinatie van on- en offline activiteiten in een programma
• Docenten/opleiders (wordt meegenomen in TOPopleiders): hoe moet het team les gaan geven of ontwikkeling gaan stimuleren?
• Ondersteunend ICT systeem (ELO): welke eigenschappen moet mijn leeromgeving hebben?

Wat leveren we op:

– Ontwikkelplatform voor opleiders
Scholingsaanbod voor nieuwe opleiders & actieve opleiders
“Van goed naar beter” programma
– Inspiratie via e-magazines en mailings
TOPopleiders parade (warming-up najaar 2020 -> SUMMIT februari 2021)